Nikolina Malbaša u finalu za Archiprix International 2017

p17-2281_0553

IDEJNI PROJEKT –  KRAJOBRAZNO UREĐENJE PROSTORA RIVE I RIVE BODULI U GRADU RIJECI

Lokacija: Hrvatska | Rijeka
Autorica: Nikolina Malbaša 

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Smjer Krajobrazna arhitektura, Diplomski rad
1. Mentor: prof. dr. sc. Branka Aničić
2. Član povjerenstva: prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
3. Član povjerenstva: doc. dr. sc. Petra Pereković
4. Neposredni voditelj: doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

p17-2281_0555Postojeća situacija

Kategorija: Krajobrazni dizajn

Tematika rada proizašla je iz neadekvatnosti prostora riječke rive, ali i otvorenih prostora grada Rijeke, kako za boravak stanovnika, tako i turista koji posjećuju grad. Također, Rijeka je kao jedini veći grad na moru s neuređenom rivom postala mjesto prolaska, a ne zadržavanja. No, u posljednje vrijeme sve je više projekata za uređenje otvorenih gradskih prostora, koji su neizbježni za grad i ljude u njemu, a prostor rive samo je jedan, ne manje bitan, dio ukupne slike.

Ovaj rad se dijeli na pregled prostorno-povijesnih okolnosti koje su utjecale na izmjenu rive od gospodarskog i društvenog središta, do prostora tranzitnog karaktera, i analizu posrednih i neposrednih čimbenika koji određuju smjernice za razradu koncepata rješenja.
Iz analize šireg konteksta i sadržaja koje grad pruža, te raščlambom prostora na sastavne dijelove, proizlazi potreba, ali se i uviđa potencijal prostora za razvoj.
Ovakvim promišljanjem moguća je prenamjena i potpuno preoblikovanje prostora koji je korišten samo u svrhu parkirališta, u prostor obogaćen različitim tematskim sadržajima koji pruža nove doživljaje i atmosferu, a istodobno oblikuje identitet grada kao središnji otvoreni prostor. Rad također nudi i prijedloge rješenja, od kojih je odabrano ono oblikovno i funkcionalno najpogodnije za odabrani prostor.

Prostorne analize


Prostor uz Adamićev gat na zapadu s tribinama koje okružuju zelene otoke pruža se mogućnost okupljanja i druženja


Zoning


Javni prostor namjenjen rekreaciji i relaksaciji


Reprezentativni centralni prostor koji se spaja direktno s Korzom


O autorici:

Nikolina Malbaša rođena je  1991. godine u Rijeci gdje je 2009. godine maturirala na Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Iste godine upisuje studij Krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji 2015. završava obranom rada ‘Idejni projekt – krajobrazno uređenje prostora Rive i Rive Boduli u gradu Rijeci’ pod mentorstvom prof. dr. sc. Branke Aničić i neposrednim vodstvom doc. dr. sc. Ive Rechner Dika.

2013. godine sudjeluje na internacionalnom urbanističko-arhitektonskom natječaju projekta idejnog rješenja Delte i luke Baroš u Rijeci u vidu grafičke i tekstualne obrade prijedloga i koncepta krajobraznog rješenja natječajnog elaborata pod mentorstvom Zorana Boševskog, dipl. ing. arh., Studio BF d.o.o., Zagreb.

Iste godine sudjeluje na projektu ‘Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive; Studija vanjskog prostora Kule i Međunarodnog sveučilišnog centra sa smjernicama za uređenje, u vidu grafičke obrade konceptnih rješenja, situacije idejnog rješenja cijelog posjeda i užeg otvorenog prostora uz kompleks Kule Jankovića i MSC-a, pod vodstvom B. Aničić.

Tijekom studija sudjelovala je na Međunarodnoj radionici studenata krajobrazne arhitekture ‘Design and Build’ – Psihijatrijska bolnica Rab 2013. godine, zatim Radionica studenata Agronomskog, Arhitektonskog i Fakulteta elektrotehnike i računarstva ‘Zagreb na Savi’ 2013. godine, 8 europski bienal krajobrazne arhitekture, Barcelona 2014, te sudjeluje na Izložbama studentskih radova.

Piše: http://hdka.hr/2016/09/studentica-nikolina-malbasa-u-finalu-za-archiprix-international-2017/
Više o nagradi ARCHIPRIX 2017 na stranici.
Izvor: archiprix.org, 07.09.2016.