Toliko je verzija riječke delte

Uređenje područja Delte i luke Baroš nije još na vidiku, ali toliko je ideja, urbanističko-arhitektonskih rješenja da ti pamet stane. Sve je to dio Rijeka Gateway projekta. Još u studenom 2011. bio je materijal kod gradonačelnika na razmatranju i utvrđivanju prijedloga.

rijeka_01


Podzemna garaža

Ispod djela parkovne površine planirano je izgraditi podzemnu javnu garažu u uzdužnom potezu uz sjeverni rub prometnice oznake GBC-i. Ta građevina trebala bi omogućiti pristup parku na Sjevernoj Delti, ali i osigurati kvalitetniji pristup području Južne Delte gdje se u skoroj budućnosti planira izgradnja većeg obima. Javna garaža planirana je kao podzemna građevina na način da se iznad te građevine projektira i izvede dovoljan nadsloj za sadnju i uspješan rast visokog parkovnog zelenila. Na taj način središnji javni park mogao bi se protezati u dugom potezu, između Rječine i Mrtvog kanala, od samog Vrha Delte sve do nove prometnice.

Park i podzemnu garažu na Sjevernoj Delti bilo bi moguće povezati sa područjem Južne Delte sa nathodnikom i pothodnikom iznad, odnosno ispod prometnice.

fotomontaza-delta02
Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

Područje obuhvata, smješteno u središtu Rijeke uz vodotoke Rječine i Mrtvog kanala, ima znatne mogućnosti urbane transformacije u središnji gradski park. Međutim, kako bi se program takve temeljite prenamjene područja u potpunosti realizirao prethodno je potrebno poduzeti veće regulacijske zahvate premještanja postojećeg terminala javnog gradskog prijevoza, ukidanja postojećeg javnog parkirališta i segmenta Cindrićeve ulice (dijela te prometnice u sastavu tzv. “istočnog izlaza”). Također, potrebno je ukloniti postojeće skladišne građevine čija je namjena protivna novoplaniranoj, odnosno tri veće skladišne građevine ukupne tlocrtne površine P = 1.088 m2 i više manjih pomoćnih građevina (javni sanitarni čvor, trafostanica i građevina u sklopu terminala prigradskog javnog prijevoza) ukupne tlocrtne površine P = 112 m2.

rijeka-delta
Projekt podrazumijeva izgradnju

  • Centralnog gradskog parka površine 4 ha na području Sjeverne Delte,
  • raznovrsnih gradskih sadržaja (stambeni, poslovni, trgovački, ugostiteljski, zabavni, hotelski, gradska višenamjenska dvorana, akvarij) na području Južne Delte, na površini od 10 ha,
  • Marine Baroš, površine oko 10 ha.


Procijenjena vrijednost projekta:
oko 300.000.000 EUR

Skupili smo nekoliko prijedloga uređenja, a ima ih još mnogo, pa da ih podijelimo s vama:

O projektu možete čitati još na sljedećim stranicama: