Uređenje Zametske pećine u Rijeci

Uvod
Na temelju ugovora o o izradi idejnog projekta i faze uredenja Zametske pećine u Rijeci sa Gradom Rijeka, izrađeno je ovo idejno arhitektonsko rješenje.
Projektni zadatak utvrđen je:
– programom investitora
– smjernicama tvrtke Hidrogeos d.o.o. iz Zagreba kao autora geoloških i geomorfoloških karakteristika špilje.

Lokacija
Zametska pećina se nalazi u zapadnom dijelu grada Rijeke, na padini Ludvetovog brega, između gradske obilaznice i Ulice Ivana Ćikovića Belog. Prometno je dostupna preko Ulice braće Monjac ili preko Ulice braće Mohoric.
Detaljan pregled dosadašnjih istraživanja, te geoloških i geomorfoloških katrakteristika špilje sadržan je u elaboratu tvrtke Hidrogeos d.o.o. iz Zagreba. Nadzemni dio, odnosno sam ulaz u špilju smješten je na perimetru stambenog parka s dječjim igralištima, te neposredno uz planirani vrtić, no unatoč tomu nije dobro artikulrana unutar takve situacije. Također ne postoji adekvatna veza vrtića i parka jer je ona presječena pristupnom cestom s parkiralištem koja ih razdvaja.

Koncepcija i namjena građevine

Nadzemni dio
Osnovni koncept uređenja nadzemnog dijela Zametske pećine je njena integracija u postojeći sustav javnih površina u zoni. To podrazumjeva da je zahvat više” infrastrukturnog” tipa gdje se planiranjem javnih otvorenih površina za okupljanje i susrete u susjedstvu, rješava i potreba uredenja ulaza u pećinu. Planirani vrtić tako dobiva proširenje svojih aktivnosti i jasno definiran prelez i vezu s postojećim parkom. Pristupna stanica je prostor uhvaćen između pristupne skalinade s donje strane i nadstrešnice/terase s gornje. Ona se otvara prema platou na kraju skalinade ispred ulaza i koristi ga kao proširenje ulaznog dijela u samu špilju (pristupni plato). Sama pozicija ulaznog šahta markirana je vertikalom za “hvatanje” svijetla koje igrom sjene u pozadini jasno markira granicu između nadzemnog i podzemnog dijela. Prostor šahta na razini ulaza ostavljen je otvorenim (zaštitna transparentna mreža) kako bi prelaz iz svijetla u tamu bio prirodniji.

Pristupna prometnica zadržava se u svom profilu, ali se njezin karakter od čisto kolne zamjenjuje pješačkim u funkciji javnih površina, te po potrebi u slučaju nužde ona postaje kolna (vatrogasni pristup).
Pristup osoba s invaliditetom na plato prihvatne stanice osiguran je preko pristupne pješačko kolne prometnice, dok sam pristup u špilju nije ovim projektnim programom predviđen, te bi projektiranje takvog pristupa tražilo značajnije zahvate na samoj geomorfologiji špilje.

Podzemni dio
Podzemni dio zahvata predviđa čišćenje pećine od zaostalog smeća, trulih dasaka, zamjenu dotrajalih čeličnih ljestvi novim, te izvedbu ljevane staze širine 120cm koja markira i vodi posjetitelje niz pećinu do glavne dvorane. Staza se planira izvesti u sustavu hladnog asfalta koji je pogodan jer se može pripremati i ručno, na samom mjestu ugradbe, te je podesniji za transport.
U glavnoj dvorani postavlja se “totem” – instalacijski stup koji služi za postavljanje potrebne rasvjete i mjernih instrumenata u dvorani. Zaštita prema nedostupnim dijelovima pećine planira se izvesti sustavom mreža od konopa.

– o uređenju Zametske pećine možete raspravljati na – Forumu